contact Fb Insta home

Jagt

Jagt

Jagt på Christianssæde

Jagt på Christianssæde drives efter bæredygtige principper.

Vi plejer naturen for at sikre gode betingelser for et mangfoldigt og sundt dyreliv, og på den måde yder jagten et langsigtet og positivt bidrag til naturen omkring Christianssæde.

Skoven

Christianssædeskoven tilbyder trykjagt på då- og råvildt, samt pürsch- og anstandsjagt på medaljegivende og afskudsbare dåhjorte. For mere information om leje af trykjagt og hjortejagt kontakt venligst skovfoged Kirsten Hvidberg-Hansen.

Dyrehaven

Den uindhegnede dyrehave på 1.000 ha giver unikke levevilkår for den store vildtbestand, som består af 500/600 då- og råvildt.

I skoven findes både sjældne hvide dåer og gamle dåhjorte, som har nået en imponerende alder på 10-12 år. Der udsættes ikke vildt og fugle på Christianssæde, og for at beskytte og respektere dyrelivet holdes afskydningen på et minimumsniveau.