contact Fb Insta home

Slottet & Historien

Slottet & Historien

Nyt kapitel for
Christianssæde

I 2019 opkøbes Christianssæde af Andreas Just Karberg, og således påbegyndes et nyt kapitel af slottets historie.

Slotsruinen er i dag en tom murstensskal, og Christianssæde har stået glemt og gemt bag triumfbuen af thuja i snart et halvt århundrede.

Overnatning i luxusklasse

Nu er der planer om overnatningsmuligheder i luksusklassen, og ambitionen om at åbne dørene for offentligheden ligger kun to til tre år ude i fremtiden.

Slottet er i kyndige hænder, da både slotsejer og samarbejdspartneren Varmings Tegnestue har årelang erfaring med den byggede kulturarv.

I fælleskab vil parterne sikre Christianssædes restaurering og istandsættelse med udgangspunkt i slottets arkitektoniske historie. Projektet inddrager bæredygtige principper med henblik på at bidrage til udviklingen af den bæredygtige bygningsarv, som danner en stærk forbindelse mellem fortid, samtid og fremtidige generationer.

Tilbageblik