contact Fb Insta home

Skovbruget

Skovbruget

Skovbruget på Christianssæde

Skovbruget på Christianssæde har bestået i mere end 300 år, og i dag drives det med fokus på at skabe bæredygtig kvalitetstræ under hensyntagen til skoven flora og fauna. Skoven på ca. 1.000 ha er leveringsdygtig i eg, bøg, ask, ahorn, lærk, thuja, cypres, douglas-rødgran og frømateriale fra vores kårede egebevoksninger.

For mere information eller køb af skovens produkter er du velkommen til at kontakte vores skovfoged Kirsten Hvidberg-Hansen.

Christianssædeskoven

Christianssædeskov har en helt unik historie, da den under den danske oplysningstid omdannes til et større forst- og forskningsprojekt frembragt af slottets ejer statsminister C.D.F. greve Reventlow (1748-1827). I begyndelsen af 1800-tallet er de danske skove i en ussel forfatning på grund af overdreven udnyttelse, og med effektivitet og langsigtede løsninger for øje er C.D.F. i 1805 initiativtager til fredskovs-forordningen, der igennem indhegning og fredning stabiliserer og sikrer skovens vækst og fremtidige udbytte.